Hướng dẫn tích hợp Facebook Chat vào website mà không cần dùng Plugin

Hướng dẫn tích hợp Facebook Chat vào website mà không cần dùng Plugin

Làm theo những chỉ dẫn dưới đây của tôi, các bạn có thể tích hợp Facebook Chat vào Website mà không cần phải sử dụng Plugin. Facebook hiện đang là mạng xã hội phổ biến nhất Việt Nam với hơn 69 triệu người sử dụng. Điều này lý giải tại sao bất kể là doanh […]

Read More »
Hướng dẫn kết nối Google Drive vào Linux

Hướng dẫn kết nối Google Drive vào Linux

Use Rclone Rclone is my favorite command line tool to sync files and directories to and from local and remote cloud storage providers. It can also serve local or remote files over HTTP/WebDav/FTP/SFTP/dlna. Rclone is a free and open source application written using GO programming language. It is not just for Google drive, Rclone will support a lot […]

Read More »